— Taxi —

Nástupní sazba           30kč

           Čekací doba               4 Kč/minuta 

       Tarify 1                         20kč/km 

        Tarif 2                           25kč/km 

         Tarif 3                           30 Kč/km